Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Σπουδαστικά σχέδια και Χάρτης Αθηνών

Ναός Απτέρου Νίκης (σπουδαστικό σχέδιο)


Προπύλαια Ακρόπολης (σπουδαστικό σχέδιο)


Χάστης Αθηνών (σε συνεργασία με Τάκη Ζενέτο)