Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο


Αρχιτέκτονες από Ελληνικής πλευράς Κ.Καψαμπέλης και Κ. Σταμάτης και από Αγγλικής Llewelyn-Davies-Weeks