Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Μηλιές Πηλίου: Παραδοσιακό συγκρότημα κατοικιών